آمار تفکیکی اقامت ایرانی‌ها در پرتغال سال ۲۰۱۸

Ajuda, Lisboa
عکس از: lisboheme - Instagram

آمار تفکیکی اقامت ایرانی‌ها در شهرهای پرتغال برای سال ۲۰۱۸ به شرح زیر است:

منطقه

کل

مرد

زن

تمام مناطق

۸۳۸

۴۵۳

۳۸۵

اویرو

۸۸

۵۰

۳۸

بژا

۱

۰

۱

براگا

۸۸

۵۲

۳۶

براگانزا

۱

۱

۰

کاستلو برانکو

۱۷

۱۳

۴

کویمبرا

۵۷

۲۹

۲۸

اوورا

۵

۰

۵

فارو

۸۲

۴۰

۴۲

گوآردا

۰

۰

۰

لیریا

۵

۳

۲

لیسبون

۳۲۶

۱۷۶

۱۵۰

پرتالگره

۱

۱

۰

پورتو

۱۰۶

۶۰

۴۶

سانتارم

۵

۳

۲

ستوبال

۴۹

۲۱

۲۸

ویانا دو کاستلو

۱

۰

۱

ویلا رئال

۱

۰

۱

ویزیو

۱

۱

۰

آزور

۲

۱

۱

مادیرا

۲

۲

۰

منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)

ثبت دیدگاه