معایب زندگی در پرتغال

اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، هیچ جای دنیا به طور کامل عالی نیست. فرقی نمی‌کند که در کجا زندگی می‌کنید، حتما جنبه‌هایی وجود دارند که عاشق آن خواهید بود و مواردی هستند که آرزو می‌کنید کاش متفاوت بودند. پرتغال نیز از سایر کشورها مستثنی نیست. 

بیشتر بدانید

مزایای زندگی در پرتغال

آیا تاکنون آرزوی مهاجرت به کشور دیگری را داشته‌اید؟ این شاید یک چشم انداز جالب برای بسیاری از مردم باشد. مردم به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند تا کار پیدا کنند، تحصیل کنند، بازنشسته شوند، با فردی که دوست دارند زندگی کنند یا حتی کارهای جدیدی را تجربه کنند و یا وارد یک ماجراجویی شوند.

بیشتر بدانید