حمل و نقل عمومی در پرتغال

حمل و نقل عمومی در شهرهای اصلی پرتغال گسترده است اما به غیر از این شهرها چندان توسعه یافته نیست. استفاده از حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ، ایده خوبی برای دوری از ترافیک شهری در ساعات شلوغ است. در این زمینه، بهتر است بدانید که حمل و نقل عمومی در پرتغال چگونه کار می کنند، چه گزینه‌هایی وجود دارند و هزینه آنها چقدر است.

بیشتر بدانید

رانندگی در پرتغال

رانندگی در پرتغال نسبتا آسان است. بزرگراه‌های زیادی وجود دارند که شهرها را به هم متصل می‌کنند. به این معنی که می‌توانید در عرض شش ساعت از شهرهای شمالی به الگارو بروید. با این حال، باید در مسیر عوارض جاده‌ای پرداخت کنید و این عوارض ممکن است نسبتا گران باشند.

بیشتر بدانید