شرایط اقامت پرتغال با توجه به نوع مجوز اقامت

لیسبون
عکس از: Jose Sena Goulão

قوانین مربوط به حداقل اقامت افراد در حوزه شنگن برای تمدید کارت های اقامت یک ساله، دوساله و پنج ساله به شرح زیر است:

نوع مجوز

صدور مجوز

مدت اعتبار

حداقل اقامت مورد نیاز

مجوز اقامت ویزای طلایی

اولیه

1 سال

حداقل 7 روز در سال

مجوزهای موقت بعدی

2 سال

حداقل 14 روز برای دوره 2 سال

مجوز اقامت دائم

5 سال

از لحاظ قانونی حداقل اقامت مورد نیازی تعیین نشده است، هرچند احتمالا نیاز به اقامت میانگین ۷ روزه در طول سال وجود داشته باشد.

دیگر مجوزهای اقامت

اولیه

1 سال

حداقل ۴ ماه در طول سال، بدون غیبت بیش از ۶ ماه متوالی.

مجوزهای موقت بعدی

2 سال

حداقل ۱۶ ماه برای دوره ۲ سال، بدون غیبت بیش از ۶ ماه متوالی.

مجوز اقامت دائم

5 سال

حداقل ۶ ماه برای دوره ۳ سال، بدون غیبت بیش از ۲۴ ماه متوالی.

حداکثر دوره غیبت ممکن است بنابه دلایل اثبات شده حرفه‌ای یا فورس ماژور افزایش یابد.

ثبت دیدگاه