شرایط اقامت پرتغال با توجه به نوع مجوز اقامت

لیسبون
عکس از: Jose Sena Goulão

قوانین مربوط به حداقل اقامت افراد در حوزه شنگن برای تمدید کارت های اقامت یک ساله، دوساله و پنج ساله به شرح زیر است:

نوع مجوز صدور مجوز مدت اعتبار حداقل اقامت مورد نیاز
مجوز اقامت ویزای طلایی اولیه ۱ سال حداقل ۷ روز در سال
مجوزهای موقت بعدی ۲ سال حداقل ۱۴ روز برای دوره ۲ سال
مجوز اقامت دائم ۵ سال از لحاظ قانونی حداقل اقامت مورد نیازی تعیین نشده است، هرچند احتمالا نیاز به اقامت میانگین ۷ روزه در طول سال وجود داشته باشد.
دیگر مجوزهای اقامت اولیه ۱ سال حداقل ۴ ماه در طول سال، بدون غیبت بیش از ۶ ماه متوالی.
مجوزهای موقت بعدی ۲ سال حداقل ۱۶ ماه برای دوره ۲ سال، بدون غیبت بیش از ۶ ماه متوالی.
مجوز اقامت دائم ۵ سال حداقل ۶ ماه برای دوره ۳ سال، بدون غیبت بیش از ۲۴ ماه متوالی.

حداکثر دوره غیبت ممکن است بنابه دلایل اثبات شده حرفه‌ای یا فورس ماژور افزایش یابد.

ثبت دیدگاه