انواع ازدواج در پرتغال (از نظر تقسیم اموال)

ازدواج در پرتغال

افرادی که قصد اخذ اقامت اروپا و به ویژه اخذ اقامت پرتغال را دارند، باید با انواع ازدواج در پرتغال از نظر تقسیم اموال بین زوجین آشنا شوند. اگر هر دوطرف یا یکی از آنها دارای ملیت پرتغالی باشند، طبق قانون یکی از چهار نوع ازدواج را می توانند انتخاب کنند. در ادامه گلدن وست این چهار نوع ازدواج در پرتغال را برای شما معرفی می کند.

نوع اول (اشتراک اموال به دست آمده بعد ازدواج)

فقط اموال و دارایی هایی که بعد از ازدواج بدست آمده اند، به هر دوطرف متعلق هستند.

نوع دوم (اشتراک همه اموال)

همه اموال و دارایی های طرفین، که قبل از ازدواج داشتند و بعد از ازدواج به دست آمده اند، به هر دو طرف متعلق هستند. اگر هر دو طرف یا یکی از آنها قبل از ازدواج فرزند یا فرزندانی داشته باشند، نمی توانند این نوع از ازدواج را انتخاب کنند.

نوع سوم ( جدایی کامل اموال)

همه اموال و دارایی های شخصی طرفین اعم از قبل ازدواج یا به دست آمده بعد ازدواج، متعلق به خود شخص است.  اجازه این نوع ازدواج فقط به اشخاص بالای شصت سال داده می شود. یا کسانی که بدون processo preliminar de casamento ازدواج می کنند.

نوع چهارم

در این نوع قانون اجازه می دهد اشخاص نوع ازدواج خودشان بر مبنای توافق را انتخاب کنند، یا ترکیبی از سه نوع اول (انتخاب بعضی از مشخصه ها از هر نوع)

ازدواج دوباره بعد از طلاق

مردان فقط 180 روز بعد از طلاق و زنان 300 روز بعد از طلاق می توانند ازدواج دوباره رسمی ثبت کنند.

شهروندی

اشخاص خارجی صرفا با ازدواج با یک شخص با ملیت پرتغالی نمی توانند ملیت پرتغالی بگیرند، بلکه بعد از گذشت سه سال از ازدواجشان می توانند برای گرفتن ملیت پرتغالی اقدام نمایند.

ازدواج با جنس موافق

در سال 2010 پرتغال ششمین کشوری شد که اجازه ازدواج به افراد با جنس موافق را داد. در این نوع ازدواج، همه حقوق، مالیات، اموال و ارث مثل ازدواج با جنس مخالف است ولی قانون اجازه “به فرزندی گرفتن” به این نوع ازدواج را نمی دهد!

ثبت دیدگاه