ویزای D7 پرتغال (خودحمایتی) برای عموم مردم، بازنشستگان و افرادی که دارای حقوق و مستمری ثابت و یا درآمدی ثابت از محل اجاره یا سپرده یا سهام (درآمدی که بتوان اثبات کرد) دست کم 1000 یورو و هر همراه حدود 300 یورو در ماه باشند، ترتیب داده شده است.

با این روش، متقاضی به همراه خانواده براساس ضوابط تمکن مالی شامل حال این ویزا خواهند شد.

این ویزا متقاضی را قادر می سازد که در خاک پرتغال یک کارت اقامت موقت یک ساله دریافت کند. در پایان سال اول کارت اقامت برای مدت 2 سال تمدید می شود و سپس برای دوسال دیگر نیز قابل تمدید است و پس از 5 سال این کارت قابل تبدیل به مجوز اقامت دائم و شهروندی پرتغال خواهد بود.

شرکت گلدن وست پرتغال بدون واسطه با ارائه مشاوره دقیق و کامل آماده ارائه خدمت می باشد. جهت دریافت مشاوره اخذ ویزای D7 (خودحمایتی) می توانید فرم ارزیابی را پر کرده و ارسال نمایید تا همکاران ما در گلدن وست با شما تماس بگیرند.