آمار گلدن ویزای پرتغال – دسامبر 2022

آمار گلدن ویزای پرتغال

گلدن ویزای پرتغال یک برنامه اقامت از طریق سرمایه گذاری است که به شهروندان غیر اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد در پرتغال سرمایه گذاری کرده و کارت اقامت پرتغال دریافت نمایند. این مجوز به متقاضیان اجازه می‌دهد تا در پرتغال زندگی، کار و تحصیل کنند، آزادانه در سراسر اروپا سفر کنند و در نهایت در پایان پنج سال، شهروند پرتغال شوند و پاسپورت پرتغال دریافت نمایند. در ادامه، تمامی داده‌ها و آمار گلدن ویزای پرتغال 2022 را مشاهده خواهید کرد.

 

در ادامه خواهید دید:

 • آمار گلدن ویزای پرتغال ارائه شده توسط SEF برای دسامبر 2022
 • آمار گلدن ویزای پرتغال: 2012 تا 2022

آمار گلدن ویزای پرتغال SEF دسامبر 2022:

در دسامبر 2022:

 • 151 متقاضی اصلی توسط SEF ویزای طلایی دریافت کرده‌اند.
 • 192 نفر از اعضای خانواده متقاضیان اصلی به عنوان افراد تحت تکفل معرفی شده و کارت اقامت دریافت کرده اند.

 آمار گلدن ویزای پرتغال از نظر ملیت در ماه دسامبر به شرح زیر است:

 • چین: 25
 • آمریکا: 24
 • انگلستان: 21
 • آفریقای جنوبی: 14
 • برزیل: 10

آمار گلدن ویزای پرتغال از نظر نوع سرمایه گذاری در ماه دسامبر به شرح زیر است:

خرید ملک در پرتغال: 105 متقاضی

 • 65 متقاضی برای خرید ملک به ارزش 500،000 یورو
 • 40 متقاضی برای خرید و بازسازی ملک به ارزش 350،000 یورو

انتقال سرمایه به پرتغال: 46 متقاضی

 • صندوق‌های سرمایه گذاری: 41
 • انتقال سرمایه: 4
 • میراث فرهنگی: 1

آمار گلدن ویزای پرتغال از 2012 تا 2022

آمار گلدن ویزا براساس ملیت

تا امروز 11535 متقاضی اصلی ویزای طلایی پرتغال دریافت کرده اند. 18809 نفر از اعضای خانواده های متقاضیان اصلی گلدن ویزا، اقامت پرتغال دریافت کرده اند.

از زمان آغاز طرح گلدن ویزای پرتغال، هر ساله بیشترین تعداد متقاضیان به طور مداوم از چین بوده اند. در رتبه دوم از نظر ملیت، برزیل قرار دارد و پس از آن ترکیه می باشد.

پنج ملیت برتر گلدن ویزای پرتغال و تعداد آنها را در جدول زیر می توانید مشاهده نمائید:

آمار گلدن ویزای پرتغال

الحاق به خانواده در پرتغال: تعداد افراد وابسته

تحت قانون الحاق به خانواده در برنامه گلدن ویزا، اعضای خانواده متقاضیان اصلی نیز می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند. در نمودار زیر، تعداد اعضای خانواده‌هایی که ویزای طلایی دریافت کرده‌اند، به شرح زیر است.

آمار گلدن ویزای پرتغال

انواع سرمایه گذاری برای اخذ گلدن ویزای پرتغال

نمودار زیر تفکیک انواع سرمایه گذاری برای اخذ گلدن ویزا را نشان می‌دهد.

 

منبع: www.theportugalnews.com

ثبت دیدگاه