تاریخ غنی پرتغال: از آزادی تا کنترل


در زمان اقامت خود در پرتغال، تاریخ غنی این کشور را کشف کنید. پرتغال زمانی به عنوان بزرگترین امپراتوری در جهان شناخته می‌شد. آنچه که پرتغال را به کشوری جالب تبدیل کرده، تاریخ بینظیر و متنوع آن است. در این مطلب از گلدن وست، تاریخ پرتغال را کشف خواهید کرد. پرتغال با حدود 400،000 سال...