افزایش 33 درصدی سرمایه‌گذاری در گلدن ویزای پرتغال


براساس داده‌های منتشر شده از سوی SEF، سرمایه گذاری در گلدن ویزای پرتغال در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 33 درصد افزایش یافته و به 316.2 میلیون یورو رسیده است. در ماه ژوئن، سرمایه گذاری در گلدن ویزا بیش از 77.9 میلیون یورو بوده که نسبت به ماه می (53.8...