آمار تفکیکی اقامت ایرانی‌ها در پرتغال سال ۲۰۱۸

Ajuda, Lisboa
عکس از: lisboheme - Instagram

آمار تفکیکی اقامت ایرانی‌ها در شهرهای پرتغال برای سال ۲۰۱۸ به شرح زیر است:

 

منطقه کل مرد زن
تمام مناطق ۸۳۸ ۴۵۳ ۳۸۵
اویرو ۸۸ ۵۰ ۳۸
بژا ۱ ۰ ۱
براگا ۸۸ ۵۲ ۳۶
براگانزا ۱ ۱ ۰
کاستلو برانکو ۱۷ ۱۳ ۴
کویمبرا ۵۷ ۲۹ ۲۸
اوورا ۵ ۰ ۵
فارو ۸۲ ۴۰ ۴۲
گوآردا ۰ ۰ ۰
لیریا ۵ ۳ ۲
لیسبون ۳۲۶ ۱۷۶ ۱۵۰
پرتالگره ۱ ۱ ۰
پورتو ۱۰۶ ۶۰ ۴۶
سانتارم ۵ ۳ ۲
ستوبال ۴۹ ۲۱ ۲۸
ویانا دو کاستلو ۱ ۰ ۱
ویلا رئال ۱ ۰ ۱
ویزیو ۱ ۱ ۰
آزور ۲ ۱ ۱
مادیرا ۲ ۲ ۰

 

منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)

ثبت دیدگاه