گلدن ویزای پرتغال

گلدن ویزا پرتغال

سرمايه گذاري در پرتغال تحت برنامه گلدن ویزا، شهروندان غیر اتحادیه اروپا به سادگی با سرمایه گذاری های قانونی واجد شرایط برای دریافت مجوز اقامت در پرتغال هستند. این اجازه اقامت، اجازه می دهد که سرمایه گذار و اعضای خانواده اش در پرتغال زندگی کنند و آزادانه به اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی (فضای شنگن) سفر کنند. لازم به ذکر است سرمايه گذاري در پرتغال و گلدن ویزا پس از صدور مجوز برای یک دوره ۱ ساله معتبر خواهد بود و پس از آن برای دوره های ۲ ساله تمدید خواهد شد که در نهایت بعد از ۵ سال منتهی به اخذ اقامت دائم می گردد .

سرمایه گذاری در املاک                                                      

 • خرید ملک با قیمت بیش از ۳۵۰/۰۰۰ یورو
 • خرید ملک با قیمت بیش از ۳۵۰/۰۰۰ یورو (برای املاکی که قدمت بیش از ۳۰ سال دارند یا در مناطق بازسازی شهری واقع شده اند)

به طور کلی، تمام سرمایه گذاران باید شرایط زیر را داشته باشند :

 • حفظ سرمایه گذاری حداقل به مدت ۵ سال
 • منابع سرمایه گذاری باید خارج از کشور باشد
 • ورود به پرتغال با یک ویزای معتبر شینگن
 • عدم مراجع در مهاجرت پرتغال و خدمات شنگن
 • عدم محکومیت جرایم مربوطه
 • حداقل اقامت در پرتغال: ۷ (هفت) روز در سال اول و ۱۴ (چهارده) روز در دوره بعدي دو ساله

الزامات کلی سرمایه گذاری برای گلدن ویزا

به طور کلی، تمام سرمایه گذاران باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • حفظ سرمایه گذاری حداقل به مدت ۵ سال
 • منابع سرمایه گذاری باید خارج از کشور باشد
 • ورود به پرتغال با یک ویزای معتبر شینگن
 • عدم مراجع در مهاجرت پرتغال و خدمات شنگن
 • عدم محکومیت جرایم مربوطه

حداقل اقامت در پرتغال: ۷ (هفت) روز در سال اول و ۱۴ (چهارده) روز در دوره بعدي دو ساله

مزایای اصلی گلدن ویزا   

برنامه گلدن ویزا، برای سرمایه گذاران مزایای زیر را ارائه می دهد:

 • نیاز به گرفتن ویزا برای ورود به پرتغال نیست
 • نیاز به گرفتن ویزا برای سفر در اروپا (منطقه شنگن) نیست
 • زندگی و کار در پرتغال، حتی با اقامت در یک کشور دیگر
 • امکان اقامت برای اعضای خانواده صورت گرفته
 • حداقل دوره اقامت
 • مالیات کم
 • اقامت دائم پس از ۵ سال
 • شهروندی بعد از ۶ سال

(2) دیدگاه ها

ثبت دیدگاه