ویزای تحصیلی پرتغال

ویزای مورد نیاز برای ادامه تحصیل در کشور پرتغال

جهت تحصیل در پرتغال، می توانید برای اخذ یکی از دو ویزای زیر اقدام نمایید :
•  ویزای کوتاه مدت شنگن (نوع  C) مخصوص دانشجویانی که قصد تحصیل به مدت کوتاه (حدود ۶ ماه) را دارند .
•  ویزای بلند مدت شنگن (نوع  D )، مخصوص دانشجویانی که قصد اقامت و تحصیل در دانشگاه را دارند .


مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی پرتغال

•  فرم درخواست تکمیل شده .
•  میک کپی رنگی از صفحه اول پاسپورت .
•   پاسپورت معتبر که تا سه ماه پس از بازگشت به خانه دارای اعتبار بوده و حداقل یک صفحه خالی از آن باقی مانده باشد .
•  گواهی پرداخت هزینه ارائه درخواست به مبلغ حداکثر ۱۷۰ یورو .
• پذیرش نامه معتبر از دانشگاه مورد نظر .
• گواهی تأمین هزینه های مالی در طول اقامت در پرتغال .
• گواهی بیمه نامه سلامت .
•  گواهی عدم سوءپیشینه قضایی .

همچنین تمام دانشجویان ظرف چهار ماه اول اقامت در کشور پرتغال باید برای اخذ کارت اقامت اقدام نمایند که مدارک لازم جهت این کار عبارتند از :
•  فرم درخواست .
•  پاسپورت معتبر به همراه کپی آن .
•  دو قطعه عکس رنگی جدید .
•  گواهی درآمد و استقلال مالی .
•  گواهی سکونت .

ثبت دیدگاه